TWÓJ ŹRÓDŁO GRILLÓW I WĘDZARÓW PREMIUM OD 2014 ROKU

(Tłumacz Google)

Szukaj

ZWROTY I ZWROTY

At BBQ Europe s.r.o., chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia, z przyjemnością zaproponujemy zwrot pieniędzy lub wymianę w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówienia.

Aby kwalifikować się do zwrotu lub wymiany, przedmiot(y) musi być w oryginalnym stanie i opakowaniu, w tym wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi i dokumentacja. Przedmioty, które zostały zmontowane, używane lub zmienione, nie będą przyjmowane do zwrotu.

Aby zainicjować zwrot lub wymianę, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem sales@bbqeurope.com, aby poprosić o numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Po otrzymaniu numeru RMA prosimy o odesłanie przedmiotu(ów) z powrotem do nas na podany adres. Należy pamiętać, że koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient.

Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu(ów) i zostanie zaksięgowany na pierwotną metodę płatności.

Należy pamiętać, że przedmioty na specjalne zamówienie i przedmioty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Ta polityka jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej.

ZAMÓWIENIA ANULOWANE

Zamówienia opłacone przez Paypal i anulowane przed wysyłką zostaną zwrócone pomniejszone o 4% opłaty za anulowanie. Wynika to z braku zwrotu przez PayPal opłat za przetwarzanie płatności sprzedawcom za anulowane zamówienia.

Inne metody płatności zostaną w pełni zwrócone po anulowaniu.

INNE WARUNKI

1. Wstęp

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej (niniejsze „Warunki” lub niniejsze „Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej”) zawarte w niniejszym dokumencie na tej stronie internetowej regulują korzystanie z tej witryny internetowej, w tym wszystkich stron w tej witrynie (łącznie określane poniżej jako „ Stronie internetowej"). Niniejsze Warunki mają pełne zastosowanie do korzystania z tej Witryny i korzystając z tej Witryny, wyraźnie akceptujesz wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie w całości. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do któregokolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z witryny.

2. Prawa własności intelektualnej

Zgodnie z niniejszymi Warunkami BBQ Europeope i jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw do własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie i wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Otrzymujesz ograniczoną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach, w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

3. Ograniczenia

Jesteś wyraźnie i zdecydowanie ograniczony od wszystkich poniższych:

sprzedawanie, sublicencjonowanie i / lub w inny sposób komercjalizowanie jakichkolwiek materiałów internetowych;

korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;

korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;

korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w sposób, który powoduje lub może spowodować szkodę dla Witryny lub dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;

angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z niniejszą witryną internetową lub podczas korzystania z tej witryny;

korzystanie z tej Witryny do angażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing;

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny internetowej jest ograniczony przez użytkownika i BBQ Europeope może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i musisz zachować poufność takich informacji.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku BBQ Europeope, ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie za cokolwiek wynikającego z korzystania z tej Witryny lub w jakikolwiek sposób z nim związany, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego czy w inny sposób, oraz BBQ Europeope, w tym jej członkowie kierownictwa, dyrektorzy i pracownicy, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

5. Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz z odpowiedzialności w pełnym zakresie BBQ Europesprzeciwiać się wszelkim zobowiązaniom, kosztom, żądaniom, przyczynom powództwa, odszkodowaniom i wydatkom (w tym uzasadnionym wynagrodzeniom prawnika) wynikających z naruszenia lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

6. Rozłączność

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie sprawi, że Warunki te staną się niewykonalne lub nieważne jako całość, a postanowienia te zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

7. Zmiana warunków

BBQ Europeope ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, należy regularnie przeglądać te Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie warunki regulujące korzystanie z tej Witryny.

8. Zadanie

BBQ Europeope może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia lub wymaganej zgody. Jednakże nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

9. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki, w tym wszelkie uwagi prawne i zastrzeżenia zawarte w tej Witrynie, stanowią całość umowy między BBQ Europeope i Ciebie w związku z korzystaniem z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia w tym zakresie.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Republice Czeskiej w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

CYBER
Poniedziałek

OTRZYMAJ 20% KREDYTU W SKLEPIE!*

z zamówienia na przyszłe zakupy

Oferta kończy się o godzinie 10:00 CET w dniu 28. Kredyty wysłane e-mailem w ciągu 11 godzin od zamówienia.

*Kredyt sklepowy zostanie wydany w formie kodu kuponu o wartości 20% wartości Twojego zamówienia (bez kosztów wysyłki) z rocznym okresem ważności.
Nie podlega wymianie na zwrot gotówki.
Cyber Monday oferta dotyczy wyłącznie artykułów znajdujących się w magazynie.